Blauwe Velden Dementiezorg Dementiepsycholoog

Welkom op deze website

Op deze website vindt u een psychologische benadering van dementie. Dementie is een aandoening van de hersenen waar de hersenspecialist u veel over vertellen kan. De gevolgen zijn merkbaar in ons denken, beleven en gedrag. Dat is het terrein van de psychologie. Deze website richt zich dus op de psychologie van dementie. Iedereen die met dementie te maken heeft, weet goed wat de problemen zijn. Daarom zoek ik vooral naar de mogelijkheden, zo niet de schoonheid, die dementie ons óók biedt.

U ziet op deze website veel herhalingen. Ik gebruik korte zinnen. Ook zijn er veel afbeeldingen. De herhalingen, de korte zinnen en de afbeeldingen zijn bedoeld om de website toegankelijker te maken voor mensen met dementie. Ik ben blij met uw op- en aanmerkingen.

Als dementie in uw leven inbreekt.

Als dementie in ons leven inbreekt, roept dat veel vragen op. Voor onszelf en onze naasten. “Hoe moet dit nu verder?”
Lang voor de diagnose ‘dementie’ gesteld wordt, zijn er al vragen. “Wat is er aan de hand?” “Is deze vergeetachtigheid normaal op mijn leeftijd, of krijg ik dementie?” ”Hoe ga je als dochter of zoon om met je vermoedens? Hoe doe je dat als partner?”
Naarmate de ziekte voortschrijdt, komen er steeds nieuwe vragen. Er zijn allerlei emoties. Teleurstelling. Machteloosheid. Gevoelens van verlatenheid. Je in de steek gelaten voelen. Irritaties. Hoe ga je daar nu mee om?

Daarnaast kunnen onverwerkte herinneringen (trauma’s) opspelen.

Advies op maat

Op deze en andere vragen wil ik een antwoord geven. Kijkt u rustig rond op de website. Ik schrijf over verschillende onderwerpen die met dementie te maken hebben. Misschien komt u daar al mee verder. Als u behoefte heeft aan een meer persoonlijke aanpak, kunt u een afspraak met mij maken. Dan kunnen we ingaan op uw eigen zorgen en vragen. Ook kan ik u helpen uw kracht en creativiteit in de omgang met dementie te versterken.

Simone Vonder

Ik ben mw. drs. S.T. (Simone) Vonder. Ik studeerde klinische psychologie aan de Open Universiteit Nederland. Psychologie bij dementie is mijn eerste specialisatie, daarnaast ben ik gespecialiseerd in traumabehandelingen, o .a. EMDR en schematherapie. Ik ben lid van het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, sectie ouderenpsychologie en sectie neuropsychologie. Door het lezen van publicaties houdt ik mijn vakkennis op peil. De beroepscode voor psychologen is richtinggevend voor mijn handelen. Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65026837.

Contact