Blauwe Velden Dementiezorg Dementiepsycholoog

Als u zich zorgen maakt om uw geheugen

Het schrikbeeld dat dementie heet

Voor veel mensen is dementie een schrikbeeld. Ze moeten er niet aan denken, dat zij zelf of hun partner, moeder of vader, dement zouden worden! Als ze een beetje vergeetachtig worden, willen veel ouderen dat dan ook graag verbergen. Voor zichzelf en voor hun naasten. Als ze vaker te horen krijgen: “Weet je dat niet meer?” of “Dat weet je toch nog wel!” worden ze angstig. En van angst willen ze er niet over praten. Als dat voor u ook geldt, wil ik u van harte uitnodigen om verder te lezen.

zorgen om geheugen

Normale veroudering of toch dementie?

Het kan namelijk goed zijn, dat u zich zorgen om niets maakt. Er wordt veel aandacht besteed aan dementie. Hierdoor zou je gaan denken, dat iedereen het krijgt. Niets is minder waar: 95% van de mensen die ouder dan 65 zijn, hebben geen dementie. Naarmate je ouder wordt, neemt de kans wel sterk toe: Van de mensen boven de negentig hebben vier op de tien mensen inderdaad dementie.

Maar dat is geen reden om u zorgen te maken als u zeventig bent en alleen maar wat vergeetachtig. Een ouder brein werkt nu een keer anders dan een jong brein. U kunt vast ook niet meer zo hard rennen als toen u twintig was. Of zo zwaar tillen als in uw veertiger, vijftiger jaren.

Dat het u meer tijd kost om iets terug te vinden in uw geheugen dan vroeger, is net zo normaal en vanzelfsprekend. Je zou het geheugen kunnen vergelijken met een kast, die voller wordt naarmate je ouder wordt. Doordat er meer in die kast zit, kost het meer moeite om iets terug te vinden, dan als de kast bijna leeg is. Alleen als u opvallende gebeurtenissen, zoals een vakantie, een overlijden of een geboorte vergeet, is er reden tot zorg.

Vergeetachtigheid alléén betekent: geen dementie

Als u vergeetachtig wordt terwijl de rest van uw leven normaal gaat, is er geen sprake van dementie. We spreken pas van dementie als u geheugenproblemen heeft én andere taken ook niet meer lukken. Bijvoorbeeld: het uitvoeren van handelingen die u eerder probleemloos deed. Het herkennen van bekende situaties of personen. Opvallend vaak niet uit uw woorden kunnen komen.

Als u zonder problemen kookt, uw administratie doet, boodschappen doet en op voor u normale wijze met mensen om gaat, is de kans dat u dementie heeft erg klein.

Onderzoek het!

Als u geheugenklachten heeft, is het wel verstandig te onderzoeken of dit geheugenverlies normaal is voor uw leeftijd. Op de website van Alzheimer Nederland vindt u een snelle test die u thuis in kunt vullen. Ga daarvoor naar www.alzheimer-nederland.nl/geheugentest.

U kunt de vragenlijst ook invullen met observaties over iemand anders.

Na de test op de website van Alzheimer Nederland.

Indien uw geheugen normaal is voor uw leeftijd, is het verstandig om de vraag of u dement aan het worden bent, verder te laten rusten. Mochten er inderdaad problemen zijn, die niet normaal zijn voor uw leeftijd, ga dan alstublieft naar uw huisarts.

Waarom naar de huisarts?

Ten eerste zijn er veel meer oorzaken voor geheugenproblemen dan alleen dementie. Lichamelijk kan er bijvoorbeeld sprake zijn van vitaminetekort, te weinig beweging, een te trage schildklier. Psychisch kan er sprake zijn van overbelasting. Juist op hogere leeftijd verandert er veel in uw leven. Denk aan het verlies van dierbaren. Verhuizingen.

Afscheid nemen van wat je vroeger kon en nu niet meer. Ook onvoldoende stimulering en neerslachtigheid kunnen tot geheugenproblemen leiden. Alleen uw arts kan vaststellen wat er met u aan de hand is!

Bespreek het probleem liever nu dan als het te laat is

En mocht het daadwerkelijk zo zijn, dat uw geheugenproblemen op een beginnende dementie duiden, dan is het nú tijd om te zorgen voor later. Praat met uw partner, uw kinderen, uw familie en vrienden. Bespreek samen, wat er moet gebeuren als u straks hulp nodig heeft.

Hoe wilt u dat organiseren? Wilt u zo lang mogelijk in uw huidige huis blijven wonen? Of naar een aanleunwoning verhuizen? Dan moet u nú al beginnen om af te spreken, wie er dan voor u zal zorgen.

Niemand kan alleen zorgen voor iemand met dementie.

Denk niet dat uw kinderen, uw buren, u partner voor u zal gaan zorgen. Want niemand kan alléén zorgen voor iemand met dementie. Ook niet als zij dat heel graag willen. Daarvoor heb je een team van mensen nodig die regelmatig tijd met u doorbrengen. Naast het leiden van een eigen leven. Regel het nu. Regel het samen!